TietosuojaselosteHenkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERIN NIMI
Viinihetki –blogin käyttäjärekisteri


REKISTERINPITÄJÄ
Viinihetki / Juha ja Sirpa Tiensuu


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Viinihetki -blogin käyttäjän (“Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Viinihetki -blogiin sekä siihen kulloinkin
kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen (etunimi + sähköpostiosoite) käsittely.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyvissä
toiminnoissa. Henkilötietoja(etunimi ja sähköpostisoite) kerätään VIINIVIESTI -kuukausikirjeen tilaamisen
yhteydessä.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötieto (etunimi)
– Yhteystieto (sähköpostiosoite)
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Viinihetki -blogin omissa
rekistereissä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja (etunimi ja sähköpostisoite)(etunimi ja sähköpostisoite) kerätään Käyttäjältä Viiniviesti –
kuukausikirjeen tilaamisen yhteydessä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. (Mailchimp-sähköpostiohjelma)


TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Juha ja Sirpa Tiensuu, Vehkataival 12 D 12, 80220 Joensuu

Haluatko tietää lisää viineistä? Liity maksuttoman Viiniviestin tilaajaksi!
Saat 1-2 kuukauden välein sähköpostiisi viinitietoa, viini- ja ruokasuosituksia ja pääsyn Viiniharrastajan vinkkikellariin. Voit lopettaa tilauksesi, milloin haluat. Kirjoita etunimesi ja sähköpostiosoitteesi alla oleviin kenttiin ja klikkaa painiketta: Tilaa Viiniviesti