Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Viinihetki –blogin käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Viinihetki / Juha ja Sirpa Tiensuu

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Viinihetki -blogin käyttäjän (“Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Viinihetki -blogiin sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen (etunimi + sähköpostiosoite) käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa. Henkilötietoja(etunimi ja sähköpostisoite) kerätään VIINIVIESTI -kuukausikirjeen tilaamisen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilötieto (etunimi)
– Yhteystieto (sähköpostiosoite)

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Viinihetki -blogin omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja (etunimi ja sähköpostisoite)(etunimi ja sähköpostisoite) kerätään Käyttäjältä Viiniviesti -kuukausikirjeen tilaamisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. (Mailchimp-sähköpostiohjelma)

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Juha ja Sirpa Tiensuu, Vehkataival 12 D 12, 80220 Joensuu


Haluatko tietää lisää viineistä? Liity maksuttoman Viiniviestin tilaajaksi!
Saat 1-2 kuukauden välein sähköpostiisi viinitietoa, viini- ja ruokasuosituksia ja pääsyn Viiniharrastajan vinkkikellariin. Voit lopettaa tilauksesi, milloin haluat. Kirjoita etunimesi ja sähköpostiosoitteesi alla oleviin kenttiin ja klikkaa painiketta: Tilaa Viiniviesti